A- A A+

logo pl

Warto przeczytać

Nieodpłatna Pomoc Prawna

NPP1

Pomoc Ukrainie

 

 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rozlicz Pit w powiecie świdwińskim

Kalendarz Wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Biuletyn Informacji Publicznej

bip1

Regionalny System Ostrzegania

g418

Zachodniopomorskie. 30 lat Samorządności i Przemian

NFOŚiGW

Regulamin udostępniania miejsca na stronie

regulamin

Powiatowy Portal Mapowy

g3518

Sesje Rady Powiatu

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

ZADANIA I UPRAWNIENIA RZECZNIKA KONSUMENTÓW

Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Świdwinie należy w szczególności:

  1. Zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów.
  2. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach o ochronę interesów konsumentów.
  3. Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.
  4. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.
  5. Współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jednostkami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.
  6. Uprawnienia oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Świdwinie działa wyłącznie na rzecz mieszkańców powiatu świdwińskiego oraz udziela pomocy wyłącznie w sprawach konsumenckich tj. dotyczących zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem, a przedsiębiorcą. Konsumenci mogą liczyć na wystąpienie ze strony Rzecznika (podjęcie interwencji) po samodzielnym wyczerpaniu drogi reklamacyjnej.

Działania Rzecznika zmierzają do polubownego zakończenia sporów. Rzecznik nie może rozstrzygać sporów w sposób wiążący dla stron. Rzecznik nie jest rzeczoznawcą ani nie dysponuje wiedzą specjalistyczną z zakresu funkcjonowania poszczególnych towarów i urządzeń.

 

Main Menu