za 2019

Drukuj

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH PRZEZ RADĘ POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO ORAZ ZARZĄD POWIATU W ŚWIDWINIE  W  2019 ROKU

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870), podaje się do publicznej wiadomości informację zbiorczą o rozpatrzonych petycjach, które wpłynęły do Rady Powiatu Świdwińskiego oraz Zarządu Powiatu Świdwińskiego w 2019 roku.

PETYCJE WNOSZONE DO RADY POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO

Lp.

Skan petycji

Data złożenia petycji

Imię i Nazwisko/ nazwa podmiotu w interesie którego petycja jest składana

Informacja dotycząca 
przebiegu postępowania

Data i sposób załatwienia petycji

1.

SCAN

01.08.2019r.

21.08.2019r.
-uzupełnienie

CASUS NOSTER
Kancelaria Radcy Prawnego
Konrad Cezary Łakomy

05.08.2019r. - przekazanie petycji Przewodniczącemu Rady Powiatu Świdwińskiego do rozpatrzenia

05.08.2019r. - przekazanie petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Świdwińskiego

10.09.2019r.  – postępowanie wyjaśniające w sprawie złożonej petycji

26.09.2019r. – rozpatrzenie petycji

26.09.2019 r. - Informacja o sposobie rozpatrzenia petycji

Scan uchwały

PETYCJE WNOSZONE DO ZARZĄDU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO

Lp.

Skan petycji

Data złożenia petycji

Imię i Nazwisko/ nazwa podmiotu w interesie którego petycja jest składana

Informacja dotycząca 
przebiegu postępowania

Data i sposób załatwienia petycji

1.

SCAN

18.12.2019r.

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

19.12.2019r. - przekazanie petycji Przewodniczącemu Rady Powiatu Świdwińskiego

19.12.2019r. - przekazanie petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Świdwińskiego

20.12.2019r. – przekazanie petycji do rozpatrzenia przez Zarząd Powiatu

23.12.2019r. -  Informacja o sposobie rozpatrzenia petycji

Scan pisma