Odprawa roczna świdwińskiej Policji
środa, 01 lutego 2017 14:36

225-22661_m30 stycznia 2017 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Świdwinie, w obecności Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Piotra Ostrowskiego, przedstawicieli władz samorządowych oraz służb i podmiotów na co dzień współpracujących z Policją, świdwińscy policjanci podsumowali efekty pracy jakie osiągnęli w 2016r. Spotkanie rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Świdwinie insp. Piotr Krakowski omówieniem stanu bezpieczeństwa na terenie Powiatu Świdwińskiego oraz wyników jakie osiągnęli policjanci poszczególnych komórek jednostki. Świdwińska policja może poszczyć się znacznym spadkiem przestępstw, w porównaniu do roku 2015 w analizowanym czasie odnotowano o 179 przestępstw mniej.

W kategorii przestępstw uważanych za najbardziej dokuczliwe społecznie są przestępstwa kradzieży z włamaniem, w 2016 roku stwierdzono o 25 mniej tego typu przestępstw niż w roku poprzednim. Właściciele aut w naszym powiecie również mogli się czuć bezpiecznie. W 2016 roku odnotowano tylko jedną kradzież pojazdu, która została wykryta. Problematyka bezpieczeństwa w ruchu drogowym omawiana w szkołach, a także różnego rodzaju działania prewencyjne z pewnością w dużym stopniu wpłynęły na ilość zdarzeń drogowych naszego powiatu. W roku 2016 doszło do 12 wypadków drogowych, to o 30 mniej niż w 2015 roku. Na drogach naszego powiatu w 2015 roku zginęły 4 osoby, w minionym roku ta liczba zwiększyła się do 9. Zmniejszenie liczby wypadków i minimalizacja ich skutków stanowi priorytet działań świdwińskiej policji. Nie zabrakło też podziękowań dla przedstawicieli instytucji samorządowych bez pomocy których osiągnięcie najlepszych na przestrzeni kilku ostatnich lat wyników było by po prostu niemożliwe. Podczas spotkania mówiono również o planach związanych z budową nowej siedziby jednostki, projekt popierany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz Starostę Świdwińskiego i Burmistrza Miasta Świdwin. Dziękując za sumienną i rzetelną służbę insp. Piotr Ostrowski, określił kategorie działań na jakie należy zwrócić uwagę, by utrzymać dotychczasowy stan bezpieczeństwa. Omówił również priorytety wskazane przez Komendę Główną Policji, które obligują zarówno świdwińską jednostkę jak i wszystkie pozostałe z całego kraju. Podczas odprawy funkcjonariuszom świdwińskiej jednostki, wręczone zostały nagrody, za dobre wyniki podczas pełnionej służby, wyróżnionych zostało ośmiu funkcjonariuszy. Wiele ciepłych słów pod adresem policjantów KPP w Świdwinie skierowali obecni na spotkaniu goście, którzy w swoich wystąpieniach zapewniali, że widzą ogrom pracy i wysiłek jaki na co dzień wszyscy policjanci wkładają w to, aby mieszkańcy powiatu świdwińskiego mogli czuć się bezpiecznie.

 

Źródło: http://swidwin.policja.gov.pl/zsd/aktu/aktu/8753,Odprawa-roczna-swidwinskiej-Policji.html

 

225-22658_m225-22661_m

225-22669_m

 

 

 

Nowa strona www

Szpital w Połczynie-Zdroju

Reklama
Jakich informacji szukasz na naszej witrynie?
 

Szukaj na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 183 gości